Thiết Kế Căn Hộ

Thiết Kế Căn Hộ

Căn hộ Penthouse 3 Phòng Ngủ

Căn hộ Penthouse 145m2 Chung cư Topaz Twins Biên Hòa

Căn hộ Officetel + Gác Lửng _ 34.5 m2

Căn hộ Officetel - 34.5m2, Có Gác Lửng

Căn Hộ 03 Phòng Ngủ + 02 Toilet _ 87m2

Căn Hộ 87m2 - Hiện Đại (03 Phòng Ngủ + 02 Toilet)

Căn Hộ 02 Phòng Ngủ + 01 Toilte - 56 m2

Căn Hộ 56 m2 - Hiện Đại (02 Phòng Ngủ + 01 Toilet)

Căn hộ Officetel + Gác Lửng - 34.2 m2

Căn hộ Officetel - 34.2 m2, Có Gác Lửng

Căn Hộ 03 Phòng Ngủ + 02 Toilet _ 93.8 m2

Căn Hộ 93.8 m2 - Hiện Đại (03 Phòng Ngủ + 02 Toilet)

Căn Hộ 01 Phòng Ngủ + 01 Toilet _ 48.2m2

Căn hộ 1BR+ _ 48.2 m2 (01 Phòng Ngủ +)

Căn Hộ 03 Phòng Ngủ + 02 Toilet _ 78.2 m2

Căn Hộ 78.2 m2 - Hiện Đại (03 Phòng Ngủ + 02 Toilet)

Căn hộ Officetel + Gác Lửng - 34.2 m2

Căn hộ Officetel - 34.2 m2, Có Gác Lửng

Căn hộ 04 Phòng Ngủ + 03 Toilet _ 156 m2

Căn hộ 156 m2 - Gỗ Tự Nhiên (04 Phòng Ngủ + 03 Toilet)

Zalo
Hotline